Konijnendijk CFD Consultancy

Konijnendijk CFD Consultancy is een adviesbureau gespecialiseerd in stromingsleer. Met behulp van computersimulaties worden uw stromingsproblemen en stromingsvraagstukken geanalyseerd en wordt er, in onderling overleg, gezocht naar de best mogelijke oplossing.

Met behulp van CFD-software (Computational Fluid Dynamics) kunnen gas-, vloeistof- en warmtestromen berekend en gevisualiseerd worden op vrij te bepalen locaties binnen het rekendomein van het model. Zo kunnen de waarden van grootheden, zoals snelheid, temperatuur en druk, op ontwerptechnisch doorslaggevende locaties uitgezet worden in tabellen, diagrammen, contourplots en/of stroomlijnen. Zo krijgt u advies op maat, wat moet leiden tot de optimalisatie van de stroming in of om uw product.

Tegenwoordig is CFD een onmisbaar gereedschap in het productontwikkelings- en optimalisatieproces. Groot geworden door toepassingen in de automobiel- en vliegtuigindustrie, heeft CFD ook zijn waarde getoond in de scheepvaartindustrie, olie- en gasindustrie en in de branches van HVAC en windenergie. Een overzicht van enkele toepassingen vindt u hier.